Web Counter
stats counter 2021-Zuiderwaterlinie NB | No pain no glory
De Zuiderwaterlinie Noord-Brabant.
De Zuiderwaterlinie is de oudste en langste waterlinie van Nederland.
Deze waterlinie loopt van Bergen op Zoom naar Grave. Het is een ketting van 11 vestingsteden. De steden zijn allemaal verbonden door rivieren.
Sinds de 80 jarige oorlog werd de waterlinie ingezet als verdedigingsmiddel. Na de strijd tegen de Spanjaarden deed de waterlinie dienst tegen de Fransen en Belgen. Na de Tachtigjarige Oorlog raken de verdedigingswerken in verval. Daarom ontwerpt Menno van Coehoorn in de 17
e en 18e eeuw een lange ketting van verdedigingspunten: De Zuiderwaterlinie. Tijdens de 2e wereldoorlog verloor de linie, door de komst van de vliegtuigen, zijn belang als verdedigingslinie. In 1952 werd de Zuiderwaterlinie opgegeven als verdedigingslinie.
De wandeling loopt via genummerde wandelknooppunten. Op de paaltjes van de wandelknooppunten zijn ook de symbooltjes van de Zuidwaterlinie met richtingspijl aangebracht.


zwliniepad

Lees hier verder