Web Counter
stats counter LAW 2 - 2012-2014 Trekvogelpad | No pain no glory
Het Trekvogelpad is een LAW pad, dat begint in Bergen aan Zee en eindigt in Usselo bij Enschede. Het is het pad LAW 2.
Dit pad is uitgezet door het Nivon in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en loopt door ca. 20 belangrijke vogelgebieden, waar veel trekvogels verblijven.

Nederland is een van de belangrijkste “vogellanden” van West Europa. Dat komt door de Noordzee, de wadden, zoetwatermoerassen en vochtige weidegebieden. Dat zijn voor de vogels gunstige broed- en rustgebieden. Vooral de Waddenzee en de Zeeuwse Delta zijn bekende verblijfplaatsen.

Het eerste deel lopen we in maart 2012. We overnachten bij “vrienden van de fiets”. De markeringen bestaan, zoals gebruikelijk bij LAW paden, weer uit wit/rode blokjes.Lees meer…..

trekvogelpad